П Р О Е К Т


Консенсусно становище на БХД:


ХЕРНИИ НА КОРЕМНАТА СТЕНА – КОНВЕНЦИОНАЛНА И МИНИИНВАЗИВНА ХИРУРГИЯ: ПРИЛОЖЕНИЕ И АДАПТИРАНЕ НА ЕВРОПЕЙСКИ И СВЕТОВНИ СТАНДАРТИ КЪМ БЪЛГАРСКАТА ХИРУРГИЧНА ПРАКТИКА

БАЗИСНА ИНФОРМАЦИЯ

М. Радионов, д. м.

 

Целият текст на проекта можете да намерите тук.