28 – 30 април, Шумен, хотел „Шумен” – Национална конференция по хирургия „Ретроперитонеални и редки абдоминални тумори”.
За контакти: чл.-кор. Д. Дамянов
5 – 7 май, София, ВМА – Курс за обучение на млади хирурзи
За контакти: доц. Н. Владов, дмн
15 – 17 май, Конгрес на Българската асоциация по гръдна, сърдечна и съдова хирургия
За контакти: проф. Г. Начев
Септември/октомври – Конгрес на Дружеството по ангиология и съдова хирургия
За контакти: доц. К. Гиров
29.09 – 02.10.2011, Варна – ХVІ Национална конференция по колопроктология
За контакти: проф. К. Иванов
7 – 8 октомври, Варна – І Национален конгрес по лицево-челюстна и орална хирургия
За контакти: доц. А. Джоров
13 – 15 октомври, Варна – „МОРЕ 2011 - Варна „Поведение при колоректален и анален карцином”
За контакти: доц. Д.- Калев
20 – 22 октомври – Юбилейна научна конференция с международно участие
„90 години от основаването на Катедрата по хирургия – МУ, София
За контакти: проф. Н. Яръмов
26 – 28 октомври, Велинград – Дни на спешната хирургия на тема „Травматизъм”
За контакти: проф. д-р Ал. Червеняков
3 – 5 ноември, Свиленград – Регионална конференция „Анастомози в коремната хирургия – показания, избор на техника, предимства и недостатъци
За контакти: д-р Ермов
10 – 13 ноември, София – Конгрес по онкология
За контакти: доц. З. Валерианова