Октомври, Варна – 17 Национална конференция по хирургия „Конвенционална/лапароскопска хиругия – предимства, доказани с резултати” (топици: хирургия на хранопровод/стомах, антирефлуксна хирургия, хирургия на колон и ректум, хирургия на херниите, хирургия на жлъчната система, single port-operations, видеоторакоскопска/конвенционална хирургия на щитовидната жлеза, спешна хирургия, ендоваскуларна хирургия). Организационни въпроси.