20-23.06.2013 г., гр. Сандански – Национална конференция „Критерии за решение в онкологичната хирургия” Tips and tricks in oncologic surgery
26-20.09.2013 г., Варна – Национална конференция по колопроктология
06 -07. September. 2013, TURKISH – BULGARIAN ENDOCRINE & BREST SURGERY CLUB MEETING, IGNEADA TURKEY
м. октомври 2013 г. – София, МБАЛСМ „Пирогов” – Дни на спешната хирургия
м. октомври 2013 г. – Българо-турски симпозиум
октомври/ноември 2013 г. – ВМА, София – Курс по чернодробно-жлъчна и панкреатична хирургия