ХV международен конгрес по колоректална хирургия

5 – 8 октомври 2017 г. в гр. Варна, к-кс Златни пясъци, хотел „Адмирал“, България
http://gisurgery.bg/coloproctologia/

ВМА организира курс за най-новите хирургични методи на лечение на рак на панкреаса

23-25 ноември, 2017 в Аула на ВМА, гр. София
http://www.liversurgery.bg/bg/obucheniya