The First World Congress of Neural Monitoring in Thyroid and Parathyroid Surgery
September 17 - 19, 2015 in Krakow, Poland.

The congress is organized by Jagiellonian University Medical College in co-operation with the International Neural Monitoring Study Group (INMSG) in Thyroid and Parathyroid Surgery: www.inmsg.org
Please visit the official congress website for more details about this event: www.ionmworldcongress.com

--

6th ESES Workshop
6-та работна среща на Европейската асоциация на ендокринните хирурзи
28 – 30 Май 2015, Варна

 ---

Шести национален конгрес по гръдна, сърдечна и съдова хирургия
14 до 16 май 2015 в гр. Сандански, Интерхотел „Сандански“.

---

5th TBEBSC meeting
5-та турско-българска среща на Клуба по гръдна и ендокринна хирургия
27 - 28 май 2015
Варна, курортен комплекс "Златни пясъци"

---

Съвместен учебен курс с подкрепата на ERS и EACTS
Aкредитиран от БЪЛГАРСКИ ЛЕКАРСКИ СЪЮЗ
1 - 2 май 2015 г.