Национална конфренция „Сепсис – съвременно лечение”

май 2014

---

 ХІV конгрес на Българско хирургическо дружество (БХД)

23-26.10.2014 г., гр. София 

---