За Сборник доклади от Национален конгрес по хирургия

Сборник доклади от Национален конгрес по хирургия е официално издание на Българско Хирургическо дружество. Сборникът се издава в онлайн формат в интервал 2 години.

Издател: Българско хирургическо дружество

 ISSN 2603-4034 

 Краен срок за изпращане на пълния текст на докладите за следващото издание: 30 август 2018 г.

  

 Изданието в PDF формат (16 Mb)